ĐỊA CHỈ

Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐIỆN THOẠI

0908200798

EMAIL

Trislee207@gmail.com

Tris Lee - Lê Thanh Trí

Giữ liên lạc nhé!