ĐỊA CHỈ

108 Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM

ĐIỆN THOẠI

0908200798

EMAIL

Trislee207@gmail.com

Tris Lee - Lê Thanh Trí

Giữ liên lạc nhé!