Lê Thanh Trí

Học vấn

THPT Phan Đăng Lưu - Huế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Mấy nút chia sẻ nằm ở đây!
Chuyển lên trên