Redirect trang bị lỗi 404 bằng code

Redirect trang bị lỗi 404 về trang chủ bằng code

Tạo 1 file 404.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng với nội dung như sau:

<?php
header(“HTTP/2 301 Moved Permanently”);
header(“Location:”.get_bloginfo(‘url’));
exit();
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *