Shortcode wordpress hiện nội dung nếu thành viên đăng nhập

Bạn mở file Functions.php ở thư mục Theme đang sử dụng và thêm đoạn code này:

1
2
3
4
5
add_shortcode( ‘userview’, ‘vnkings_check_user_login’ );
function vnkings_check_user_login($atts, $content = null) {
    if( is_user_logged_in() ) {return ‘<p>’ . $content . ‘</p>’;}
    else {return “Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này!”;}
}

Đoạn code trên mình đã tạo ra 1 Shortcode là userview, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó theo mục đích sử dụng của mình

Cách sử dụng :

Bạn chèn đoạn shortcode này vào bài viết hoặc page:

1
2
3
[userview]
Nội dung mà bạn muốn chỉ hiện ra với những thành viên đã đăng nhập
[/userview]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *