Thêm nút Quicktag cho khung soạn thảo WordPress

Thông thường khi viết bài, mặc định trên khung soạn thảo của WordPress chỉ có 1 số nút Quicktag cơ bản. Nhưng nếu bạn có những thẻ nâng cao trong bài viết của mình ví như thẻ marquee, label … bạn đành phải viết tay chúng, rất mất thời gian nếu bài viết hay phải dùng đến các thẻ đó.

Trong bài này Mình sẽ giúp các Bạn Thêm nút Quicktag cho khung soạn thảo WordPress một cách dễ dàng mà không cần sử dụng đến Plugin.

Thêm nút Quicktag cho khung soạn thảo WordPress

Hướng giải quyết(mình sẽ đi từng phần và cuối sẽ có 1 function hoàn chỉnh) :

– Ta cần thêm 1 đoạn Script vào trình soạn thảo với cấu trúc:

1
QTags.addButton( id, display, arg1, arg2, access_key, title, priority)
  • id : ID của input sẽ được tạo
  • display : Tên button
  • arg1 : Code thẻ mở
  • arg2 : Code thẻ đóng
  • access_key : Phím tắt Quicktag
  • priority : vị trí của Quicktag

Ví dụ :

1
QTags.addButton( ‘vnk_marquee’, ‘Thẻ marquee’, ‘<marquee>’, ‘</marquee>’, ‘m’, ‘code marquee tag’, 1 );

Bạn sẽ hiểu hơn đoạn code trên với hình ảnh minh họa này :

thêm nút quicktags wordpress

Tiếp theo bạn cần 1 Functions để chèn script đó vào Hook admin_print_footer_scripts:

1
2
3
4
5
6
7
8
function vnkings_add_quicktags() {
    if (wp_script_is(‘quicktags’)){
?>
   // mã javascript bên trên
<?php
    }
}
add_action( ‘admin_print_footer_scripts’, ‘vnkings_add_quicktags’ );

Vậy kết hợp lại bạn có 1 đoạn Function như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
function vnkings_add_quicktags() {
    if (wp_script_is(‘quicktags’)){
?>
    <script type=”text/javascript”>
    QTags.addButton( ‘vnk_marquee’, ‘Thẻ marquee’, ‘<marquee>’, ‘</marquee>’, ‘m’, ‘code marquee tag’, 1 );
    </script>
<?php
    }
}
add_action( ‘admin_print_footer_scripts’, ‘vnkings_add_quicktags’ );

Bây giờ bạn chỉ việc copy nó vào file Functions.php của Theme và xem kết quả

Thêm nút Quicktag cho khung soạn thảo WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *